Imamo jake partnere!

Članstva

EFCI (European Federation of Cleaning Industries)

EFCI (Europska federacija industrije čišćenja – evropski matični savez delatnosti čišćenja) osnovan je 1988 i ujedinjuje nacionalna strukovna udruženja. EFCI je pokrenula jedno društvo koje stoji na raspolaganju svim firmama za čišćenje i drugim organizacijama aktivnima u branši. Područije industrijskoga čišćenja u Evropi predstvlja jednu od najvažnijih uslužnih branši: U ekonomskom smislu a vezano za zapošljavanje osoblja to je jedna od najdinamičnijih branši sa sličnim uslugama. Više od 139.000 firmi u Evropi zapošljavaju 3,32 miliona radnika i ostvarju promet od 61,5 milijardi evra u Evropi.

KR Viktor Wagner zastupa Austriju kod EFCI-a kao Circle Member.

http://www.efci.eu

 

FIDEN (Fédération Internationale des Entreprises de Nettoyage)

FIDEN was established in 1956 with the aim to offer entrepreneurs in the field of building services an international platform for the exchange of ideas across national borders and to provide a basis for cross-border projects. KR Viktor Wagner has been Vice-President of FIDEN for many years and has contributed significantly to its success.
http://www.fiden.org

 

Euroliance

Euroliance je osnovan 1999 godine sa ciljem da može ponuditi široki spektar usluga održavanja objekata u celoj Evropi. Sa više od 130.000 saradnika, ukupnim godišnjim prometom u 2009 godini od preko 2,6 milijardi evra i jednom organizacionom strukturom na više od 300 lokacija u Evropi, Euroliance je pouzdan, financijski i organizacijski jak poslovni partner.

Firma Euroliance Limited ima sporazum o suradnji sa American Building Maintenance Industries Inc. (ABM), tako da može nuditi svoje usluge i širom sveta.

www.euroliance.com

 

WdF (Wirtschaftsforum der Führungskräfte)

Ekonomski forum za menadžere (WdF), osnovan 1979 godine kao organizacija je nepartijsko i nezavisno udruženje za menadžere u Austriji. Zastupa interese oko 2.800 članova iz svih delatnosi i  „glas“ je menadžera koji pokriva širok spektar profesionalnih interesa.

KR Viktor WAGNER, vlasnik i direktor REIWAG grupe, član izvršnog odbora i predsednik WdF grupacije u Beču.

www.wdf.at