Zaštita podataka - smernice

OPŠTE

Zaštita vaših ličnih podataka posebno je važna za REIWAG Facility Services. Stoga obrađujemo Vaše podatke isključivo na temelju zakonskih propisa (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti). U okviru ove izjave o privatnosti obaveštavamo Vas o najvažnijim aspektima obrade podataka u sklopu naše web stranice.

 

Odgovornost za zaštitu podataka

Za zaštitu podataka odgovoran je Reiwag Facility Services doo, New Mill, Blvd. Vojvode Misica 15a, 11000 Belgrade, Serbia
Mobil:   +381 (69) 3303555

Ukoliko imate pitanja o zaštiti podataka, molimo da se obratite na office@reiwag.rs

 

Koje podatke prikupljamo?

Prilikom pozivanja ove web stranice, web server prijavljuje u svrhu osiguravanja adekvatne informacije i sigurnosti sistema za svaki zahtev sledeće podatke: IP adresa, korisničko ime, datum i vreme pristupa, kao i tehničke informacije preuzete sa web portala, korišćeni pretraživač i pristupni URL.

Lični podaci kao što su Vaše ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa se ne prikupljaju, osim ukoliko te podatke ne stavite dobrovoljno na raspolaganje na za to predviđenim mestima (npr. kod prijave na  newsletter). Lični podaci koje dajete obrađuju se samo u svrhu postupanja s Vašim zahtevom ili odgovaranjem na Vaš zahtev. Prenos tih podataka trećim stranama nije moguć.

 

Svrha prikupljanja podataka

Gore navedeni pristupni podaci koriste se samo za statističke procene i u agregatnom obliku u svrhu poslovanja, sigurnosti i optimizacije web stranice (uglavnom legitimni interesi). Svako daljnje korišćenje Vaših ličnih podataka odvija se samo uz Vaš pristanak.

 

INFORMACIJE NA WEB STRANICI

Što su kolačići?

Naša web stranica koristi takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na korisnikovom uređaju pomoću pretraživača. One ne mogu uzrokovati štetu.

Korišćenjem kolačića možemo učiniti našu web stranicu jednostavnijom za korišćenje. Oni nam omogućavaju da prepoznamo Vaš pretraživač tokom sledeće posete. Ukoliko to ne želite, možete podesiti pretraživač tako da Vas obavesti o postavljanju kolačića i to dopustite samo u posebnim slučajevima. Deaktiviranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše web stranice.

 

Obaveštenje o zaštiti podataka vezanim za sesiju kolačića  (anonimni)

Prilikom korišćenja web stranice u Vašem pretraživaču se čuvaju takozvani kolačići sesije koji se brišu kada zatvorite pretraživač. Čuvanje kolačića možete sprečiti odgovarajućom postavkom u Vašem pretraživaču; međutim, napominjemo da u ovom slučaju nisu sve mogućnosti ove web lokacije u potpunosti iskorišćene.

 

Obaveštenje o zaštiti podataka vezanim za trajne kolačiće (anonimni)

Ova web stranica koristi trajne anonimne kolačiće s dugoročnim periodom važenja. Oni se koriste da Vas ponovno prepoznaju kao korisnika i trajno se čuvaju nakon Vašeg pristanka za upotrebu kolačića za ovu stranicu (oboje i sesije i trajne kolačiće). Podaci sačuvani u ovom kolačiću ne sadrže nikakve lične podatke.

 

Integracija usluga i sadržaja trećih osoba

Na našoj web stranici može se dogoditi da sadrži sadržaje treće strane, kao što su YouTube videozapisi, karte sa Google karata, RSS feedovi ili grafički prikazi sa drugih web stranica. Preduslov je da pružaoci tog sadržaja (u daljnjem tekstu "pružalac treće strane") prepoznaju IP adresu korisnika; jer bez IP adrese nisu mogli poslati sadržaj pretraživaču odgovarajućeg korisnika. IP adresa je zbog toga potrebna za prikaz ovog sadržaja. Trudimo se da koristimo samo sadržaj čiji pružaoci usluga upotrebljavaju samo IP adresu za isporuku sadržaja. Međutim, nemamo uticaja na to ako treće strane daju IP adresu, npr. osim u statističke svrhe.

 

OBRADA PODATAKA PO NALOGU

Upotreba usluge Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc.

Google Analytics koristi kolačiće za pružanje ove usluge. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i omogućavaju prepoznavanje uređaja koji koristite. To omogućava analizu upotrebe web stranica, koja služi poboljšanju upotrebe. Povratna informacija o Vama nije moguća.

Generisane informacije (uključujući Vašu IP adresu) preneće se na Google server. Da bi zaštitili svoju privatnost Google Analytics je konfigurisan tako da Vaša IP adresa postaje anonimna odmah nakon njihovog prenosa na Google-u u zemljama članicama Evropske unije ili drugih stranaka u Evropskom privrednom prostoru i čuva se kao anonimna na Google.

Samo u posebnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD, pa će tek tamo biti skraćena.

Google će koristiti ove informacije po našem nalogu kako bi procenio upotrebu web stranice i sastavio izveštaje o aktivnostima na web stranici. IP adresa koju Google Analytics prima sa Vašeg pretraživaća neće se spojiti s drugim Googleovim podacima.

Korištenjem ove web stranice pristajete na gore navedenu pohranu kolačića i obradu vaših osobnih podataka. Spremanje kolačića možete spriječiti putem odgovarajućih postavki u vašem pregledniku. U tom slučaju, ne mogu se u potpunosti iskoristiti sve funkcije web stranica.

Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Google-ovim pravilima o privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr

Takođe možete i sprečiti upotrebu usluge Google Analytics - tako da preuzmete i instalirate dodatak pretraživača koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 


KONTAKT

Prilikom uspostavljanja kontakta sa nama (na primer putem internetskog obrasca ili e-pošte), detalji korisnika se čuvaju u svrhu obrade zahteva, kao i u slučaju dodatnih upita. Nećemo deliti te podatke bez Vašeg pristanka.

U svrhu osiguranja adekvatnih informacija i sigurnosti sistema, kao i otkrivanja i prikladnog tretmana zlonamernog softvera, naš server e-pošte stvara zapisničke podatke o obrađenom prometu e-pošte. Kada nam pošaljete e-poštu, beleže se sledeće informacije: e-pošta i IP adresa kao i ime primaoca, broj primaoca, e-pošta i IP adresa, ime pošiljaoca, predmet, datum i da bi mogli klasifikovati vreme poruke o dospeću od strane servera, prvih 50 bajtova poruke u zaglavlju datoteke priloga, kada je poruka označena kao neželjena pošta, veličina poruke, razvrstavanje po riziku spama i status dostave. Provjera e-pošte i razvrstavanje spama ili zlonamjernog softvera u prvom koraku je automatizirana; Samo u slučaju sumnje na pojedinačne e-mailove - eventualno u dogovoru s primateljem - podvrgavaju se bližem ispitivanju od strane posebno odgovornih osoba. 


NEWSLETTER

S newsletterom Vas obaveštavamo o nama i našim ponudama. Ako želite primati newsletter, tražimo od vas važeću e-mail adresu i podatke koji nam omogućavaju da potvrdite da ste vlasnik adrese e-pošte odn. da njen vlasnik pristaje da prima newsletter. Nadalje, beleže se pristupni podaci i podaci o praćenju za newsletter. Ti se podaci koriste isključivo za analizu, optimizaciju i slanje newslettera i prenose se na treću stranu. Registracijom za newsletter čuvamo Vašu IP adresu i datum registracije. Ovo čuvanje služi isključivo kao dokaz u slučaju da treća strana zloupotrebi e-mail adresu i prijavljuje se bez znanja vlasnika adrese koji se prijavio na newsletter. Vaš pristanak za čuvanje podataka, e-mail adresu i njihovu upotrebu za slanje newslettera može se u bilo kom trenutku opozvati. Opozivanje se može obaviti putem linkova koji se nalaze u newsletterima.


SIGURNOST PODATAKA

Preduzimamo sve potrebne tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka i zloupotrebe. Vaši se podaci pohranjuju u sigurnom, najsavremenijem poslovnom okruženju.

 

PRAVA KORISNIKA

Pravo na informacije: Imate mogućnost traženja potvrde o tome da li ćemo i u kojoj meri obrađivati Vaše podatke.

Pravo na ispravku: Ukoliko se lični podaci neprekidno ili neispravno obrađuju, možete u bilo kom trenutku zatražiti ispravku ili dopunu.

Pravo na brisanje: Takođe je moguće zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka ako su obrađeni nezakonito ili obrada neprimereno ometa Vaše legitimne interese.

Pravo na ograničenje: Od nas možete zahtevati ograničenje obrade Vaših podataka u slučaju ako je tačnost podataka sporna i to za period koji je potreban za proveru tačnosti podataka, obrada podataka je nezakonita i niste od nas tražili brisanje podataka, naši podaci za predviđenu svrhu više nisu potrebni, ti podaci su Vam još uvek potrebni za dokazivanje prava  ili pravni zahtev, ili ste uložili prigovor protiv obrade podataka.

Pravo na prenos podataka: Možete zatražiti da Vaši podaci koji su nama povereni Vama budu dostupni u strukturiranom, upotrebljivom i mašinski čitljivom obliku, ukoliko mi te podatke na osnovu Vašeg odobrenja ili izvršenja ugovora međusobno obrađujemo i ta obrada se odvija pomoću automatizovanog postupka.

Pravo na prigovor: Ukoliko mi obrađujemo Vaše podatke za obavljanje poslova od javnog interesa, izvršavanjem javnih ovlašćenja ili se pozivamo prilikom obrade na važnost zaštite naših opravdanih interesa, možete uložiti žalbu protiv obrade tih podataka ukoliko postoji važan interes za zaštitu Vaših podataka. Slanje oglasa možete uvek otkazati bez navođenja razloga. 

Pravo na žalbu: Ukoliko smatrate da je povređen srpski ili evropski zakon o zaštiti podataka, molimo da se prvo obratite na adresu office@reiwag.rs Iznad toga, postoji pravo žalbe, koje možete ostvariti preko Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) ili preko nadzornog organa EU.

Za korišćenje svojih prava, molimo da kontaktirate office@reiwag.rs

Izvršavanje bilo kojeg od ovih prava ne utiče na izvršavanje ugovornih obveza. U slučaju sumnje, možemo zatražiti dodatne informacije za potvrdu Vašeg identiteta. To služi svrsi zaštite Vaših prava i privatnosti.

 

PROMENA OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova se Pravila o privatnosti odnose na primenjivu pravnu situaciju. Izričito zadržavamo pravo na buduće promene ili prilagođavanja. Stoga Vas molimo da povremeno pročitate ova pravila o privatnosti kako bI ostali obavešteni o korišćenju ličnih podataka s naše strane.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Naša ponuda sadrži linkove na spoljašnje web stranice trećih strana na čije sadržaje mi nemamo uticaja. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost za te spoljašnje sadržaje. Za sadržaje stranica povezanih linkom uvek je odgovoran pružalac usluga ili operater. Stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije prihvatljiva bez konkretnih indicija povrede prava. Nakon obaveštenja o kršenju prava, odmah ćemo ukloniti takve linkove.