Važne informacije!

CORONA VIRUS / SARS-CoV-2

Zbog trenutne situacije oko CORONA VIRUS-a / SARS-CoV-2 i naše odgovornosti da nastavimo da obezbeđujemo mere čišćenja i higijene za naše kupce, mi smo u skladu sa tim uskladili našu organizaciju i prilagodili radno vreme u našem sedištu, Bulevar vojvode Mišića 15a, Beograd, u skladu sa tim.
 

Do daljnjeg su termini ličnih poseta mogući samo uz prethodnu najavu - od ponedeljka do petka od 09:00 do 16:00.
 

24-časovna telefonska linija 069/3303555 i dalje je dostupna od ponedeljka do nedelje.

 

Na datu situaciju reagujemo kontinuirano, u kratkom roku i fleksibilno i takođe ćemo ovde objaviti sve promene. Ako želite da nam pošaljete pismeni zahtev ili informacije, pošaljite poruku na baic@reiwag.rs 

Pozivamo Vas da koristie informacije dostupne na: https://covid19.rs/

 

Ovde se informišite o PRAVILNOM pranju ruku na svom jeziku ili jeziku koji znate (abecednim redom):

Informacije Srpski jezik

Informacije Bugarski

Informacije Nemački

Informacije Engleski jezik

Informacije Hrvatski jezik

Informacije Rumunski jezik

Informacije Slovački jezik

Informacije Slovenački jezik

Informacije Češki jezik

Informacije Turski jezik

Informacije Mađarski jezik