Istorija REIWAGa od 1903. godine

Osnivanjem firme za čišćenje od strane g.dina Jakoba Wagnera 1903 godine počela je uspešna istorija porodične firme koju g.din. KR Viktor Wagner, unuk osnivača, danas opisuje kako sledi:

"Kamen temeljac današnje Reiwag grupe postavio je moj deda Jakob Wagner 29.10.1903.godine. Firme iz branše čišćenja nisu imale posebne šanse za uspeh nakon 2.svetskog rata. Iz toga razloga otac mi je preporučio bavljenje pragmatičnim poslovima, pošto mi je želo sigurnu budućnost. Sledio sam savete svoga oca i zaposlio sam se u centralnoj štedionici gde sam stekao jedno kratko intenzivno obrazovanje iz finansijskog poslovanja, koje nisam želo propustiti. Jedan od mojih tadašnih kolega je bio Gerhard Randa.

Na jednom putovanju u New York – mogao sam sebi tada priuštiti jedan obrok dnevno – potražio sam kancelariju tadašnjeg austrijskog trgovačkog predstavnika i zamolio ga za jedan kontakt iz branše čišćenja objekata:  Sledeći dan sastao sam se sa Normanom Davisom, predsednikom firme National Cleaning, sa oko 10.000 zaposlenika. U kratkom vremenu naučio sam o upravljanju, „Know-How“ i organizaciji. Ispunjen preduzetničkim očekivanjima, vratio sam se „low-cost“ linijom Loft Leidier preko Rejkjavika sa avionom DC8 kojem je curela kondenzacija voda, nazad u Beč.

U Beču molio sam oca da sa njegovom radnom dozvolom otvorim vlastitu firmu. Dobio sam i dodatno odobrenje od mog tadašnjeg nadređenog u centralnoj štedionici da mogu paralelno obavljati i svoju delatnost i unajmio sam prvog perača prozora za svoju  „Viktor Wagner junior“ firmu.

Imao sam veliku sreću u nesreći, kada sam u saobraćajnoj nesreći u kojoj nisam bio krivac dobio odštetu u iznosu od ATS 20.000, koji su bili moj osnovni kapital. Kupio sam jednu staru VW-Bubu, demontirao sam suvozačevo sedište, kupio jedne merdevine i sada sam imao primenjiv službeni automobil.

Obilazio sam lokale u bečkoj ulici Ringstraße - Alitalia, Enit, itd. koji su bili i moji prvi klijenti. Uskoro nakon toga kupio sam prvu mašinu za čišćenje i prva radnica higijenskog održavanja došla je u mladu firmu.

Moje poslovne aspiracije su posebno bile uspešne jer konkurenti, u tom trenutku, nisu imali saznanja o pripremi rada, organizaciji i „Know-how“, koje sam ja naučio u SADu i stoga sam za istu cenu kao i moji konkurenti mogao zaraditi puno više novaca, potpomognut i činjenicom da je 1968 godine došlo do procvata privrede i sve je više novih zgrada nicalo u Beču.

Od tada mi je krenulo i nakon kratkog vremena dao sam predlog svom ocu da ujedini svoju firmu (sa oko 7 radnika) sa mojom i da ga imenujemo direktora firme. Otac je nažalost umro nakon nekoliko godina ali je ipak ponosno dožveo napredovanje i valjanost moje vizije.

Proširili smo delatnost na „Facility management“ tako da smo mogli klijentima ponuditi kompletnu uslugu održavanja zgrada. Već 1990 godine osnovali smo našu prvu firmu u inostranstvu, predstavništvo u Češkoj republici.

Tokom godina besprekidno smo se širili i dobili kao jedno od prvih firmi 1991 godine državni grb. Dana 25.11.1998. godine predsednik države mi je dodijelio titulu komercijalnog savetnika. Od tada do današnjeg dana dodeljena su nam brojna odlikovanja. Šest puta je REIWAG grupa dobila odlikovanje kao jedna od 500 najdinamičnijih firmi u Evropi gde su odlučujući elementi bili visina dobiti, kvota zapošljavanja, promet i osnova vlastitog kapitala.

U međuvremenu REIWAG grupa uspešno posluje u mnogim delatnostima u nekoliko zemalja. I za zdravi napredak u budućnosti sva su vrata otvorena.“

KR Viktor Wagner